Akce


ODPOLEDNE S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY

přidáno: 11. 10. 2020 7:05, autor: Družina Jeseník nad Odrou   [ aktualizováno 11. 10. 2020 7:32 ]

     V pátek 9. 10. 2020 vyvrcholila týdenní příprava na odpoledne s domácími mazlíčky dětí ze Školní družiny.

     Téma tohoto odpoledne se odvíjelo od Mezinárodního dne zvířat, který se slaví 4. 10. Tento svátek se slaví na počest sv. Františka z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířátka.

     Celý týden jsme si povídali, jaká zvířátka můžeme chovat v domácím prostředí, jak se o ně starat, jaká strava a pohyb našemu mazlíčkovi udělá radost, ale hlavně jsme si povídali a zamýšleli se, zdali si můžeme zvířátko pořídit a můžeme mu věnovat dostatek času a péče.

     A v pátek celé naše snažení vyvrcholilo. Děti si ráno přinesly své domácí mazlíčky, které jsme umístili v prostorách družiny. Děti byly velice svědomité a o přestávkách své mazlíčky chodily kontrolovat. Ani ostatní děti, které družinu již nenavštěvují, se rádi přišli podívat, co všechno se nám za mazlíčky sešlo. A že mazlíčků nebylo málo – sešli se nám křečci, morčátka, želva, andulky, ale také rybičky. Aby to ostatním dětem, které z praktických důvodů své miláčky nemohli přijít představit, nebylo líto, přinesli si své domácí mazlíčky v plyšovém provedení a i ony nám o nich moc hezky popovídaly.

     Odpoledne se velmi vydařilo a my všichni jsme se dozvěděli mnoho nového a zajímavého o domácích mazlíčcích. Zvlášť bych chtěla vyzdvihnout velmi pěknou přednášku Šimona Majkuse o pavoucích a štírech a také přednášku Lindy Jílkové o chovu koní. Ale ani ostatní děti se nedaly zahambit a velmi oceňuji jejich znalosti a zkušenosti a velkou starostlivost, kterou projevily o své zvířecí mazlíčky.

     Rovněž bych také chtěla moc poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do projektového odpoledne a dětem pomohli s přepravou jejich mazlíčků.

                                                                                                          Bc. Terezie Kachlová

                                                                                                               Vychovatelka

 

PROJEKTOVÝ DEN BARTOŠOVICÍCH

přidáno: 30. 9. 2020 8:41, autor: Družina Jeseník nad Odrou

Ve středu 23. 09. 2020 jsme se s dětmi s naší Školní družiny vypravili v rámci Projektového dne do Záchranné stanice v Bartošovicích. Počasí nám přálo a nálada byla výborná. S dětmi jsme cesu do Bartošovic velmi dobře zvládli a jako odměna nás čekalo krásné prostředí. Komenovaná prohlídka a přednáška byla velmi dobře zpracovaná a nejen děti, ale i my pedagogický doprovod Bc. Terezie Kachlová a Mgr. Zdenka Fusková,  jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o naší fauně a flóře. Celý program byl rozdělen do dvou částí:

1. OD VAJÍČKA K MLÁDĚTI – přednáška obsahovala nauku o chování živočichů a člověka, stavbu hnízda, vývoj mláďat ve vajíčku a po vylíhnutí. Program byl vhodně doplněný o projekci obrázků a nahrávkami s hlasy ptáků. Děti se dozvěděly, jak se ptáci po vylíhnutí chovají, jak a kde si ptáci svá hnízda stavějí, jak se mládě ve vajíčku vyvíjí, jak roste a vyvíjí se.

2. ŽIVÁ PŘÍRODA NA DOSAH – v úvodu prezentace byly děti seznámeny s historií Záchranné stanice, s vlastní činností Záchranné stanice. Poté se děti dozvěděly, kterým zvířatům ve volné přírodě hrozí největší nebezpečí z lidské činnosti, dále byly seznámeny s aktivní ochrannou vybraných ohrožených druhů. Významná byla i osvěta týkající se nalezených mláďat některých druhů – zajíčci, srnčata. Děti se rovněž dozvěděly o problematice volně pobíhajících domácích mazlíčků – psi, kočky,  kteří volně žijící zvířata a jejich mláďata ohrožují.

Ve venkovní expozici živých zvířat si děti prohlédly kolem 35 druhů našich živočichů – hlavně ptáků. Tito jsou výhradně zvířata po vážných úrazech nebo jsou dlouhodobě držena v zajetí a neschopna vypuštění.

Expozice je zaměřena na naši faunu a je zde možné vidět a podrobně se seznámit s našimi volně žijícími ptáky.

     Dětem se projektový den velmi líbil. Dozvěděli se spoustu nových informací a pro některé z nich to byla úplně první zkušenost z tak blízkého setkání s našimi volně žijícími živočichy.

     Děti se po celou dobu komentované prohlídky aktivně zapojovaly do nastavených aktivit: hádaly, které vejce patří ke kterému druhu ptactva, poznávaly hlasy našich volně žijících ptáků, poznávaly volně žijící zvířata, která byla vystavena v prostorách Záchranné stanice, namalovaly portrét Orla skalního a velice se jim líbil připravený vědomostní kvíz, který obsahoval mnoho zábavných otázek o naší fauně a flóře, a rovněž je pobavila vědomostní křížovka.

     Celý program byl velice dobře rozdělený jak časově, tak motivačně. Ze strany odborníka také zazněla pochvala na chování našich dětí, jejich velmi dobré znalosti k tématu a také aktivní zapojení do jednotlivých částí programu.

     Za závěr velmi pěkně podařeného dne jsme děti pozvaly na dobrou Bartošovickou zmrzlinu a nechaly je vydechnout na místním hřišti, kde si mohly zaskotačit a nabrat síly na zpáteční cestu.

     Po celou dobu výletu nás děti nezklamaly a chování během cestování i prohlídky bylo na dobré úrovni. Zpátky do Jeseníku nad Odrou jsme se vrátili sice unavení, ale plní nových znalostí a zážitků.

                                                                                                                                                                                        Bc. Terezie Kachlová

V DRUŽINĚ JE PRIMA

přidáno: 20. 11. 2019 9:54, autor: Družina Jeseník nad Odrou   [ aktualizováno 20. 11. 2019 10:03 ]

     Každý den ve školní družině je nabitý zábavným programem. Po obědě si děti dávají hrací pauzu, aby si oddechli po "náročném":) vyučování. Poté si přečteme kapitolu z vybrané knihy, která nás provází celý měsíc. Už máme přečtené "Nové dopravní pohádky", "Kamarádi to nevzdávají" a listopadový kniha má titul "Strašidelné prázdniny".
     Ale ani hlava a tělo nezahálí - každý den se věnujeme rukodělným činnostem, děti si staví z různých stavebnic, mají k dispozici plno naučných deskových her, různé puzzle a pexesa, pokud je pěkné počasí, chodíme si hrát na Dopravní hřiště ,chodíme na společné vycházky a pokud nám počasí nepřeje, mohou se děti dívat na jimi vybranou pohádku v televizi.
     Děti se  tak společně naučí plno nových a zajímavých věcí.
                                                                                                                                                                        Bc. Terezie Kachlová

TURNAJ V PEXESU

přidáno: 20. 11. 2019 9:28, autor: Družina Jeseník nad Odrou   [ aktualizováno 20. 11. 2019 9:37 ]

V rámci měsíce listopadu, kdy Tělo ani hlava nezahálí, jsme ve školní družině uspořádali Turnaj v pexesu.
     Děti se do turnaje vrhly s opravdovým hráčským zápalem a hra jim šla pěkně od ruky a také radostný hlasový projev prozradil, kterému hráči se vede více než dobře:)
     Děti byly rozděleny k 5ti stolečkům po 3 až 4 hráčích. Z každého stolu vyšel nejlepší hráč. Těchto pět hráčů se poté utkalo o vítězná místa. Pětice hráčů bojovala opravdu statečně a na stupních vítězů stanul Patrik, na druhém místě se umístil Péťa a na třetím Jarda.
     Hra samozřejmě probíhala v duchu fair play a všechny děti byly odměněny drobnou sladkou odměnou.
                                                                                                                                                                Bc. Terezie Kachlová

DRUHÝ PROJEKTOVÝ DEN

přidáno: 20. 11. 2019 9:04, autor: Družina Jeseník nad Odrou   [ aktualizováno 20. 11. 2019 9:41 ]

Poslední pátek v měsíci říjnu patřil druhému projektovému dni.

     Tentokrát se celý měsíc nesl v duchu draků, dýní a strašidýlek. Děti společně vyrobily krásného velikého draka, který zdobil školní halu a také si vyrobily krásné barevné draky, které zdobily celou družinu. Rovněž si vyrobili krásné papírové svícínky z obrázkem dýní. Četli jsme si krásnou knížku "Kamarádi to nevzdávají", která se nám všem moc líbila a ze které jsme se dozvěděli mnoho užitečného.
      Celé snažení dětí vyvrcholilo společnou Drakiádou, které se zúčastnili nejen děti z družiny se svými rodiči, ale zúčastnili se také děti z Mateřské školky.
     I když všechni draci byli krásní a snaha byla veliká a počasí bylo krásné a slunečné, bohužel vítr moc nefoukal a tak si draci moc nepolítali.
     Ale odměnou za všechnu píli děti získali svůj DRUHÝ KLÍČ:)
Také velké díky patří všem rodičům, kteří se akce zúčastnili a vytvořili dětem krásné páteční odpoledne.
                                                                                                                                            Bc. Terezie Kachlová

PRVNÍ PROJEKTOVÝ DEN

přidáno: 20. 11. 2019 8:42, autor: Družina Jeseník nad Odrou   [ aktualizováno 20. 11. 2019 9:43 ]

Poslední pátek v měsíci září patřil prvnímu projektovému dni.

     Děti ze školní družiny se na něj poctivě připravovaly celý měsíc a odměnou za píli a snahu bylo pěkně strávené odpoledne na Dopravním hřišti, kde si děti zúročily všechny své znalosti a dovednosti, které se týkaly veškeré bezpečnosti na silnici a také znalosti nejpoužívanějších dopravních značek.

     Děti si ve školní družině po celý měsíc připravovaly dopravní značky, které byly následovně použity k projektovému dni a také jsme si formou kvízu a Dopravních pohádek zopakovali vše, co jsme se naučili.

     Všechny děti se úkolů zhostily s maximálním nasazením a zasloužily si tudíž PRVNÍ KLÍČ:).

     Dětem za tento den patří velká pochvala:)                                                                                    Bc. Terezie Kachlová

Nový školní rok 2019/2020 ve Školní družině

přidáno: 15. 10. 2019 9:51, autor: Družina Jeseník nad Odrou   [ aktualizováno 20. 11. 2019 10:13 ]

     Nový školní rok nás přivítal nejen krásným a slunečným počasím, ale také spoustou dětí, které nastoupily do Školní družiny při ZŠ.
V novém školním roce jsme přivítali 14 nových kamarádů prvňáčků, 9 kamarádů druháčků, 6 kamarádů ze třetí třídy a jednu kamarádku čtvrťačku.
     Na začátku jsme se všichni společně seznámili, pověděli jsme si všechna pravidla, která budeme dodržovat a také jsme se seznámili s ROČNÍM PLÁNEM, který nás bude doprovázet celých 10 měsíců, které budeme trávit ve školní družině.
     Všechny děti se se zápalem zapojili do všech nabízených činností: Po obědě si děti společně hrají, poté si čteme vybranou knížku na pokračování, děti poté plní zadanou práci, která se vztahuje nejen k danému ročnímu období, ale také plní úkoly, které jsou potřeba k danému měsíčnímu projektovému dni. Když máme v družině vše hotovo a je pěkné počasí, chodíme si zahrát na krásné dopravní hřiště, na kterém si najdou kluci i holky svou zábavu. Rádi se také vydáváme na společné procházky po okolí a můžeme sledovat, jaká je příroda kolem nás krásná.
     Chtěla bych touto cestou pochválit všechny děti ze školní družiny za snahu, píli a kamarádské chování a za společný zápal, který věnují všem činnostem.
                                                                                                                                                                     Bc. Terezie Kachlová

Beseda o včelách s panem Křenovským

přidáno: 23. 5. 2019 12:08, autor: Edita Mikulenková

Dnes za námi do družiny přišel pan Křenovský, aby nám povykládal o svých zkušenostech s včelařením. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě včel a výrobě medu. Přinesl nám ukázat včelařské náčiní a vysvětlil jeho použití. Děti si měly možnost prohlédnout řadu časopisů a obrázků týkajících se včelaření a nakonec dostaly od pana Křenovského celou sklenici medu, na které si velmi pochutnaly.
Slet čarodějnic a čarodějů

přidáno: 30. 4. 2019 9:51, autor: Edita Mikulenková
Velikonoční tvoření s paní Bokovou

přidáno: 23. 4. 2019 1:48, autor: Edita Mikulenková


1-10 of 15