Akce


Nový školní rok 2019/2020 ve Školní družině

přidáno: 15. 10. 2019 9:51, autor: Družina Jeseník nad Odrou   [ aktualizováno 15. 10. 2019 10:18 ]

     Nový školní rok nás přivítal nejen krásným a slunečným počasím, ale také spoustou dětí, které nastoupily do Školní družiny při ZŠ.
V novém školním roce jsme přivítali 14 nových kamarádů prvňáčků, 9 kamarádů druháčků, 6 kamarádů ze třetí třídy a jednu kamarádku čtvrťačku.
     Na začátku jsme se všichni společně seznámili, pověděli jsme si všechna pravidla, která budeme dodržovat a také jsme se seznámili s ROČNÍM PLÁNEM, který nás bude doprovázet celých 10 měsíců, které budeme trávit ve školní družině.
     Všechny děti se se zápalem zapojili do všech nabízených činností: Po obědě si děti společně hrají, poté si čteme vybranou knížku na pokračování, děti poté plní zadanou práci, která se vztahuje nejen k danému ročnímu období, ale také plní úkoly, které jsou potřeba k danému měsíčnímu projektovému dni. Když máme v družině vše hotovo a je pěkné počasí, chodíme si zahrát na krásné dopravní hřiště, na kterém si najdou kluci i holky svou zábavu. Rádi se také vydáváme na společné procházky po okolí a můžeme sledovat, jaká je příroda kolem nás krásná.
     Chtěla bych touto cestou pochválit všechny děti ze školní družiny za snahu, píli a kamarádské chování a za společný zápal, který věnují všem činnostem.
                                                                                                                                                                     Bc. Terezie Kachlová
    Beseda o včelách s panem Křenovským

přidáno: 23. 5. 2019 12:08, autor: Edita Mikulenková

Dnes za námi do družiny přišel pan Křenovský, aby nám povykládal o svých zkušenostech s včelařením. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě včel a výrobě medu. Přinesl nám ukázat včelařské náčiní a vysvětlil jeho použití. Děti si měly možnost prohlédnout řadu časopisů a obrázků týkajících se včelaření a nakonec dostaly od pana Křenovského celou sklenici medu, na které si velmi pochutnaly.
Slet čarodějnic a čarodějů

přidáno: 30. 4. 2019 9:51, autor: Edita Mikulenková
Velikonoční tvoření s paní Bokovou

přidáno: 23. 4. 2019 1:48, autor: Edita Mikulenková


Maškarní veselice

přidáno: 3. 3. 2019 11:40, autor: Edita Mikulenková

Lednový turnaj v pexesu

přidáno: 28. 1. 2019 8:14, autor: Edita Mikulenková   [ aktualizováno 28. 1. 2019 8:23 ]

Vánoční nadílka

přidáno: 1. 1. 2019 11:41, autor: Edita Mikulenková

Mikulášská besídka

přidáno: 1. 1. 2019 11:24, autor: Edita Mikulenková   [ aktualizováno 1. 1. 2019 11:37 ]

6. prosince proběhla v naší školní družině mikulášská besídka spojená se soutěžemi a diskotékou.

Návštěva skautů

přidáno: 24. 11. 2018 6:25, autor: Edita Mikulenková   [ Aktualizováno 24. 11. 2018 6:49 uživatelem Tomáš Zgažar ]

Ve středu 14. listopadu naši školní družinu navštívili zástupci skautského oddílu v Jeseníku nad Odrou pan Stanislav Adamec a paní Jana Dorazilová.

Přiblížili dětem život skautů a skautek. Dozvěděli jsme se, že být ve skautu znamená hodně se toho naučit a své dovednosti a znalosti umět uplatnit v běžném životě, být mezi kamarády, získat nezapomenutelné zážitky na společných výpravách, při akčních hrách a na letních táborech.

 

                                      

 

U zrodu českého skautingu stál středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík,  který v létě roku 1912 uspořádal první skautský tábor u nás. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.  Už před první světovou válkou doporučoval mládeži skauting také profesor Tomáš Garrigue Masaryk náš pozdější prezident, jako činnost novou a všeobecně prospěšnou.

 

 

První schůzka zájemců o skaut v Jeseníku nad Odrou se konala 20. listopadu ve skautské klubovně – hospodářské budově vedle fary.

Každý, kdo má zájem o kroužek, si může vyžádat u paní družinářky přihlášku a vyplněnou ji u ní nechat.

 

1-9 of 9