ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace


Školní rok 2018/2019

 

Září

Téma: Pojďme se seznámit

Seznámení se školní družinou, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD, seznamování se s novými spolužáky a okolím školy.

Sebepoznávací hry, povídání s dětmi o novém prostředí, o respektování pravidel ve školní družině i mimo, navazování nových kamarádských vztahů.

Vycházky do okolí školy, do lesa, na školní, dopravní hřiště. Poznávání okolí naší školy, pozorování a poznávání přírody, sběr přírodních materiálů.

Zpracování přírodnin – výroba předmětů, volné kreslení, výzdoba družiny.

Provozování míčových her, seznamování se s pravidly.

Soutěž „Jeseník nad Odrou má talent“.

Povídání si o sv. Václavovi (Den české státnosti 28. 9.).


Říjen

Téma: Barvy podzimu – příroda kolem nás

Vycházky do přírody – pozorování zahrad, polí a lesů na podzim, vnímání barvy a vůně podzimu, práce v Kouzelné zahradě, sběr kaštanů pro lesní zvěř.

Rozvoj obratnosti, překonávání překážek ve volné přírodě a na hřišti, soutěživé hry.

Použití přírodnin a výroba ozdobných předmětů, výroba zvířátek, kreslení draků, výstavka v družině a ostatních prostorách školy.

Podzimní dílna s rodiči ve spolupráci se školou.

Drakiáda ve spolupráci s mateřskou školou.


Listopad
Téma: Kniha – náš kamarád
Vycházky do přírody – poznávání života v okolí říčky Luhy, Odry a rybníků.

Cvičení v tělocvičně na nářadí (kruhy, trampolína, lavice, přeskoky přes švédské bedny).

Výroba Halloweenských ozdob, postaviček, strašidýlek.

Čtení a dramatizace pohádek, pohádkové postavy v didaktických hrách, chápeme význam KNIHA – NÁŠ KAMARÁD (rozvoj slovní zásoby, pantomima, vyjadřování svých myšlenek)

Příprava na Advent.

Relaxační činnosti – hrajeme si a skládáme pexesa, puzzle, Seva, písně z pohádek.

 

Prosinec

Téma: Advent a vánoční čas

Vycházky po obci – pozorování vánoční výzdoby, sáňkování a bobování.

Výzdoba školy - vánoční tématika.

Mikulášská besídka.

Povídání a seznámení se s Adventem a celými vánočními svátky.

Poslech a zpěv koled.

Výroba vánočních přáníček, adventního věnce, vánočních ozdobných větví,  dárečků, ozdob.

 

Leden

Téma: Zimní sporty pro každého

Pozorování zimní přírody, krmení ptáků.

Sáňkování, bobování, bruslení.

Tříkrálová sbírka – zdůraznění významu této akce.

Výtvarná a pracovní činnost – Tři králové, sněhuláci, zimní sporty, zimní krajina, stopy zvířat.

Pexesový turnaj.

Příprava na školní ples - výroba dekorace.

  

Únor

Téma: Naše zdraví

Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě.

Stavíme sněhuláky, zimní sporty a radovánky, hry v tělocvičně.

Výroba karnevalových masek – vystřihování a malování, zdobení.

Maškarní karneval – soutěž o nejhezčí vyrobenou masku, sportovní soutěže, disco.

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky.

Relaxační činnosti – povídání si o správném životním stylu, o zdraví, bylinkách.

  

Březen

Téma: Příroda se probouzí

Pozorujeme příchod jara do CHKO Poodří.

Cvičení na nářadí, překonávání překážek, rozvoj obratnosti a tělesné zdatnosti.

Vítání jara – výroba a vynášení Mařeny (ve spolupráci se školou).

Symboly jara, povídání o lidových zvycích a tradicích, písničky o jaru, masopustní obyčeje.

Výtvarná činnost s jarní tématikou - výzdoba družiny i školy motivy jara.

Výroba přání k MDŽ.

  

Duben

Téma: Jaro na vsi

Přírodovědné vycházky – jarní rostliny, zvířata.

Výroba velikonočních dekorací – tradiční malování vajíček, kuřátka, beránci, velikonoční zající, pomlázky – výzdoba školní družiny.

Rybářské družstvo Jeseník nad Odrou – beseda.

22.4. DEN ZEMĚ – úklid okolí školy od odpadků. Jarní úklid hraček, her, hřiště i sportovního náčiní.

30.4. Rej čarodějnic a čarodějů – soutěž o nejhezčí masku, sportovní soutěže, disco.

 

Květen

Téma: Pojďme do přírody

 Pozorování kvetoucích stromů a rostlin, práce v Kouzelné zahradě.

Sportovní činnosti – dopravní situace, chodíme bezpečně.

Výroba dárečků a přání ke Dni matek.

Relaxační činnosti – technické stavebnice Seva, lego, pexesa.

Posloucháme a zpíváme písně Jaroslava Uhlíře.

Turnaj v kuličkách.

Ze života včel - beseda o včelařství.
 

Červen

Téma: Léto je tady

Přírodovědné vycházky – zelenina a ovoce, lesní plody.

Hasičské odpoledne plné her.

Mezinárodní Den dětí – soutěže, dovádění, disco.

Výroba přání a dárků ke Dni otců.

Rozloučení se školním rokem.

Poučení o bezpečném chování dětí během letních prázdnin.

 

Comments