Organizace školní družiny

1. Provozní doba ŠD je od 6:15 do 16:00 h.

2. Zajištění provozu ŠD.

Družina je provozována ve třech místnostech. K relaxačním, sportovním a přírodovědným činnostem žáci přechází do tělocvičny, na školní hřiště, dopravní hřiště a do okolní přírody.

Činnost probíhá v 1 oddělení a zajišťuje ji vychovatelka Bc. Terezie Kachlová.