Organizace školní družiny

1. Provozní doba ŠD je od 6,30 do 15,30.

    Provoz ŠD probíhá: ráno od 6,30 do 7,40 hodin,  odpoledne do 15,30 hodin.


2. Zajištění provozu ŠD.

Družina je provozována ve třech místnostech. K relaxačním, sportovním a přírodovědným činnostem žáci přechází do tělocvičny, na školní hřiště, dopravní hřiště a do okolní přírody.

Činnost probíhá v 1 oddělení a zajišťuje ji vychovatelka Bc. Terezie Kachlová.